Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Struchterhof met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Struchterhof verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Struchterhof en samenwerkende ondernemingen worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Verwijzingen naar sites die niet door Struchterhof worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Struchterhof uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Struchterhof worden onderhouden wordt afgewezen.